Studierådgivare

SAIK:s studierådgivare och studiestödjare heter Åsa Morberg. Åsa hjälper elitbandyspelare i SAIK med högre utbildning. Åsa är docent i didaktik som handlar om undervisning och lärande. Hon är rutinerad och har arbetet ett helt yrkesliv inom högre utbildning.

Kontakta Åsa Morberg, docent, och studiestödjare och studierådgivare om Du är bandyspelare på elitnivå

Sedan cirka 25 år tillbaka har jag arbetat ideellt* med att stödja och hjälpa SAIK:s elitbandyspelare till högre utbildning och till ett yrke så småningom när kroppen inte orkar med elitbandyspel längre. Det är viktigt att ordna för sin framtid som elitidrottsman/elitidrottskvinna.

Jag har som mest haft 7 elitbandyspelare på olika utbildningsprogram på högskolan i Gävle. I stort sett finns alltid 3-5 spelare på väg in, eller inne på högskolan, eller på väg ut från högskolan. Det finns många lyckosamma privata karriärer bland bandyspelarna genom åren.

Jag träffar Dig - bara om Du själva vill - och har ett första samtal som går ut på att ta reda på om Du vet hur Du önskar att Ditt yrkesliv ska te sig. Det kan ta ganska lång tid och mellan varje samtalsgång reflekterar Du över de frågor jag ställer. Det är viktigt att det år ta tid för det handlar om att Du själv ska välja utbildningsväg. Jag stöder bara Dina egna funderingar. Jag lotsar inte Dig. Det är alltid Dina egna beslut – med min hjälp. Viktigt att tänka på i samtalen med mig.

Eftersom många elitbandyspelare har vissa brister i sin gymnasieutbildning så planerar vi hur de ska nå den allmänna behörigheten för högre studier och i förekommande fall den särskilda behörigheten.

Kommunala Vuxenutbildningen (Kom Vux) tenderar ibland att göra en alltför långsam utbildningsgång. Jag försöker att korta ner utbildningen som ska leda fram till den allmänna eller den särskilda behörigheten. Jag försöker att arbeta med reguljära kurser, men också med separata tentamina. Man kan alltså tentera av kurser på Kom Vux. Det är inte så svårt, lite beroende på vilket ämne det handlar om.

Jag prövar också om det finns möjligheter att prova på högskoleprovet. De flesta bandyspelare säger nej direkt, men efter några samtal så prövar de allra flesta högskoleprovet och sedan hjälper jag Dig så att Du kan nå högre poäng. Det gäller att förstå vad provkonstruktörerna är ute efter och sedan träna dessa funktioner. Många spelare har skrivit väldigt bra resultat på Högskoleprovet. Kan man träna bandy, så kan man träna till högskoleprovet. Det är inte så svårt eller så märkvärdigt!

Jag hjälper Dig sedan att välja sin utbildning. Jag hjälper Dig att få god information om de program som Du är intresserad av att studera. Jag kan ordna så att Du får träffa företrädare för de yrken som Du väljer. Jag hjälper Dig med ansökningsförfarandet om Du behöver hjälp. Jag förklarar för Dig skillnaden mellan Distansutbildning och Campusutbildning och hjälper Dig att välja rätt. Jag berättar för Dig vilken typ av utbildning högskoleutbildning är och hur man blir framgångsrik i högre utbildning. Jag stöder Dig sedan under hela utbildningen om Du behöver och om Du så önskar. Jag kan ordna med särskilda studiegångar om elitbandyspelet gör att Du inte hinner. Jag kan bistå för ordna med tentamen på annan ort. Bandyspelare har tenterat i andra delar av världen. Merkostnaden har då bandyn fått stå för givetvis.

Sammanfattningsvis så får Du som elitbandyspelare stöd att ta sig in på en utbildning och att ta sig igenom utbildningen. Blir det fel så får Du hjälp av byta inriktning. Mitt arbete är oerhört uppskattat och jag har fått mycket credit av SAIK-spelarna.

Jag får alltjämt uppskattning av dem jag hjälpte för länge, länge sedan. Bröderna Björkmans byte av studieort blev minnesvärt och mycket uppskattat. Jag fick den största blombukett jag någonsin fått. Den ene kom in där den andre skulle spela och tvärtom. Man kan inte byta under antagning, men jag lyckades ändå få dem på rätt plats. Det var verkligen en fantastisk sak.

Välkommen att ta kontakt! Ett första besök bokar Du antingen på telefon 070-329 85 23 eller 026-25 37 06, eller via mejl asa.morberg@telia.com.

Kontakt:
Åsa Morberg träffas säkrast i bostaden på Årsundavägen 8 B, 811 61 Sandviken. Tel: 026-25 37 06. Mobilen 070-329 85 23. Bostaden ligger på Årsundavägen. Åker man från Göranssons Arena så räknar man 6 hus från stoppljusen och sedan svänger man till vänster (en liten gatstump som inte är någon egentliga gata) och där är mitt hus – ett brunt och vitt hus.

*Värdet för SAIK är cirka 1000:- per arbetstimme. Vilket den här typen av kvalificerat stöd kostar på öppen marknad.