SAIK Bandy beviljas Elitlicens för säsongen 21/22

Inför innevarande säsong kommunicerade Elitlicensnämnden att Saik Bandy är en av fyra föreningar i Elitserien som skulle bli extra granskade på grund av att man uppvisade ett negativt eget kapital vid förra verksamhetsårets utgång.

De berörda klubbarna har under säsongen kontinuerligt fått redovisa resultat och prognos för resterande del av året.

Nu har klubben beviljats elitlicens för säsongen 21/22.

Trots ett pandemiår kan klubben med en stram budget, trogna partners och extraordinära insatser av medlemmar och supportrar med glädje meddela att man har beviljats Elitlicens för säsongen 21/22 och prognosen visar att klubben kommer att uppvisa ett positivt eget kapital vid verksamhetsårets utgång.

 ”Det ligger tuffa beslut bakom att elitlicensen nu är säkrad. Det är så många som varit med och bidragit och vi är otroligt ödmjuka inför lojaliteten från våra medlemmar, supportrar och partners. Tillsammans är vi SAIK Bandy. ” säger klubbchef Rafi Markarian