Sent på torsdagskvällen kom så beskedet. SAIK Bandy har elitlicensen klar!

Det har varit en lång och tuff kamp. Men nu är det klart. SAIK Bandy beviljades sent på torsdagskvällen elitlicens för kommande säsong. Ett efterlängtat besked.

SAIK Bandy beviljas Elitlicens för säsongen 2019/20!

Efter nära ett år av oro och osäkerhet kom äntligen det efterlängtade beskedet – SAIK bandy får elitlicens för fortsatt spel i bandyns högsta serie.

De senaste månaderna har ett på gränsen till osannolikt arbete utförts för att först rädda SAIK Bandy från konkurs och i nästa steg återställa det egna kapitalet så att Elitlicensnämnden (EN) kunde fatta beslut om elitlicens.

- Det har varit ett imponerande arbete som utförts och det visar att det trots alla negativa rubriker och den turbulens och oro som funnits det senaste året ändå finns en stark vilja och uppslutning för att rädda klubben, säger Rafi Markarian, tf klubbchef och styrelsens talesperson. 

Säsongen 2018-2019 blev den mest turbulenta i föreningens historia. En säsong som så när alltså hade kunnat degradera SAIK Bandy till en omstart i lägre seriesystem.

En omstart blir det men som fortsatt elitserielag och ett nytt hållbart Sandvikens AIK Bandy.

- Tillsammans ska vi bygga ett nytt SAIK bandy, fortsätter Rafi Markarian. Vi ska bygga en förening som vilar på en sund ekonomisk grund, som ska vara ett föredöme bland föreningar och som ska stå för stabilitet, lönsamhet och prestation i förening.

-Vi har under den process som lett fram till startpunkten för ”nya SAIK” inte bara jobbat i ekonomiska termer utan också inlett ett mer omfattande och långsiktigt arbete med vår värdegrund och vad vi vill att vår förening ska stå för.

Internt har styrelsen och en extern arbetsgrupp jobbat för att återskapa  förtroendet hos föreningens alla intressenter.

Fokus i arbetet med att sanera klubbens ekonomi har varit på:

• hård likviditetsplanering för att betala löpande räkningar efter bästa förmåga.

• att tillsammans med fordringsägare se över tänkbara lösningar för nedskrivning av skulder men också omedelbar betalning av skulder.

• att tillsammans med partners och supporters säkerställa nödvändigt kapitaltillskott.

-Ett annat viktigt område har varit kontakter med nya och gamla partners i syfte att vara med på den nya resa vi nu inleder, en resa där vi bättre än tidigare anpassar kostnaderna efter intäkterna och inte bara jobbar med en budget i balans utan med en budget som ger ett stadigvarande överskott, slår Rafi Markarian fast.

Det är inte första gången SAIK Bandy har granskats av EN men den här gången ska det enligt Rafi Markarian vara sista gången. Det är inte bara ett krav som kommer internt från klubbens ledning och aktiva – samma sak anser den externa arbetsgrupp med olika intressenter som nu gått samman och jobbat för att lösa de akuta ekonomiska och organisatoriska bekymren.

Parallellt med arbetet med att lösa den akuta ekonomiska krisen har gruppen tillsammans med klubbledningen också arbetat fram en strategi med väsentliga hörnstenar för att skapa ett ”Nytt hållbart SAIK Bandy”, en förening som bygger på en stabil och sund ekonomisk grund som tar ett socialt ansvar där samtliga spelare har en sysselsättning utanför bandyn i form av jobb eller studier

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rafi Markarian, tf klubbchef SAIK Bandy, 070-308 88 80