Respektmodellen – besök i skolor

SAIK Bandy med ungdomskonsulent Håkan Larsson har under många år besökt skolor i Sandviken för att höja kunskapen om etik och moral.

Arbetet med Respektmodellen började 2001 i samarbete med Göranssonska stiftelserna. De har varit och är de absolut största bidragsgivarna till att detta arbete kan fortsätta. Skolåret 2015-2016 besökte Håkan 10 skolor, 24 klasser och totalt ca 600 elever, ca 3600 möten.

Syfte/ändamål

Syftet är att ge barn och ungdomar fördjupad insikt om de etiska och moraliska värderingar, som hjälper dem att lära känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och socialt acceptabelt sätt. På senare år har diskussioner om att visa varandra respekt oavsett kön och personliga förutsättningar blivit allt viktigare.

Målgrupp

Elever i årskurs 4-9. Håkan Larsson besöker även gymnasieklasser vid behov och föräldramöten för att informera om sina besök i skolklasserna.

Genomförande

Arbetet löper kontinuerligt med återkommande besök, sex tillfällen per klass. Respektmodellen är den plattform som används. Modellen är framtagen av Håkan och SAIK och är en av flera viktiga vägar för att nå och fostra barn och ungdomar i socialt ansvarstagande.

Genomförandet görs i huvudsak genom diskussioner och reflektioner där alla ges chansen att yttra sig. Ämnen som diskuteras är moral, etik, mobbning, bemötande och förstörelse. Under senare år har nät- och SMS-mobbingen vuxit kraftigt.

2013 fick Håkan Larsson Ernst Killander-stipendiet för sitt arbete med Respektmodellen i Sandvikens skolor. Det är ett ”Nobelpris” i socialt ungdomsarbete. Det ska gå till en ungdomsledare vars ledarskap gjort skillnad. Stipendieutdelare var Gustaf V:s 90-årsfond.